Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2015

Kashmir86
9096 2316 500
Reposted frombeyooonce beyooonce
Kashmir86
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viamessinhead messinhead
Kashmir86
Nigdy nie wiesz kto poszerzy Twoje źrenice i nasyci barwą tęczówki.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Kashmir86
I wspomnienia, wspomnienia, wspomnienia. Dzień. Noc. Czasem będziesz się gubił, co jest dniem, a co nocą. W nocy przychodzą do ciebie czasem rozmaici ludzie. Ale kiedy wyciągniesz do nich rękę, natrafisz na pustkę. Jesteś sam ze swoimi wspomnieniami. Czasem ktoś ci przyśle list, ale ty czytając go, nie uwierzysz, żeby to pisał człowiek. I znów jesteś sam.
— Marek Hłasko, Pętla
Kashmir86
Najcenniejszych przyjaciół spotykamy w najmroczniejszych czasach, bo nie sposób zapomnieć tych, którzy nam pomogli wydobyć się z mroku.
— C. Funke
Reposted fromtillbaka tillbaka viajointskurwysyn jointskurwysyn
Kashmir86
2204 e8fc
A.Ś
Kashmir86
2387 28c5 500

Photographer: Alessandro Cabras
Makeup: Giulia Cappai
Model: Mara Mei

Reposted fromcuty cuty viajointskurwysyn jointskurwysyn

May 16 2015

Kashmir86
6145 9ae4 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viamessinhead messinhead
Kashmir86
Zaniedbasz, to stracisz.
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viacytaty cytaty

May 15 2015

Kashmir86
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viajointskurwysyn jointskurwysyn
Kashmir86
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska

May 14 2015

Kashmir86
9713 8f20 500
Zygmunt Miłoszewski "Domofon"
Kashmir86
W ogóle tak żeście mi wszyscy obrzydli, że nie potrafię panu tego wyrazić, i jestem ogromnie szczęśliwa, że się z wami rozstaję! A niech was diabli wezmą!
— M. Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromlittledarling littledarling viamessinhead messinhead

May 13 2015

Kashmir86
Przestań, proszę Cię przestań, analizować rzeczy, które nie wymagają analizy. Spieprzysz wiele rzeczy. Zaczną się kłótnie. Nie chcesz tego, prawda?
— urodzonawprimaaprilis.soup.io
Kashmir86
Mieszkam sam, palę w łóżku, któregoś dnia spłonę.
— M. Świetlicki
Kashmir86
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
Reposted fromoutcat outcat viaazazel azazel
Kashmir86
7719 f31b
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaazazel azazel
Kashmir86
Właśnie pękło mi serce. W strasznej ciszy wokół rozsypało się moje życie. Nie ja. Nie o mnie. Nie dla mnie. Nic z tego co tak bardzo chciałam widzieć, nie istniało. Wszystko było tylko w mojej głowie.  Brakuje mi sił, żeby oddychać. Brakuje mi się, żeby żyć. 

— 212
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaazazel azazel
Kashmir86
7054 d0db 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viarooms rooms
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl